Mông nam 02
Mông nam 03Mông nam Mông nam
Mông nam 02
Mông nam 02
Mã sản phẩm
: MGN02
Giới tính
: Nữ
Xuất xứ
: Việt Nam
Chất liệu vải
: Fochun,thổ cẩm in công nghiệp, dây kim sa
Size
: M L XL
Thông tin khác
:

Vải áo và quần may bằng chất Fochun có độ bóng và lì giúp trang phục mặc không mất form và nhầu nát

Thổ cẩm in công nghiệp

 
SẢN PHẨM KHÁC

Dân tộc Mông nữ vàng 66
Mã sản phẩm: SP000209
Dân tộc Mông nữ 65
Mã sản phẩm: SP000208
Dân tộc Mông nữ 58
Mã sản phẩm: SP000185
Dân tộc Mông nữ 59
Mã sản phẩm: SP000186
Dân tộc Mông nữ 60
Mã sản phẩm: SP000187
Dân tộc Mông nữ 61
Mã sản phẩm: SP000188
Dân tộc Mông nữ 62
Mã sản phẩm: SP000189
Dân tộc Mông nữ 63
Mã sản phẩm: SP000190
Mông nữ 64
Mã sản phẩm: SP000191
Dân tộc nam 03
Mã sản phẩm: SP000192
Dân tộc nam 04
Mã sản phẩm: SP000193
Dân tộc nam 05
Mã sản phẩm: SP000194
Dân tộc nam 06
Mã sản phẩm: SP000195
Dân tộc nam 07
Mã sản phẩm: SP000195
Dân tộc nam 08
Mã sản phẩm: SP000197
Dân tộc nam 09
Mã sản phẩm: SP000198
Dân tộc nam 10
Mã sản phẩm: SP000199
Dân tộc nam 11
Mã sản phẩm: SP000200
Dân tộc nam 12
Mã sản phẩm: SP000201
Dân tộc nam 13
Mã sản phẩm: SP000202
Dân tộc nam 14
Mã sản phẩm: SP000203
Dân tộc nam 15
Mã sản phẩm: SP000204
Dân tộc nam 16
Mã sản phẩm: SP000205
SP000206
Mã sản phẩm: Dân tộc nam 17
Dân tộc nam 19
Mã sản phẩm: SP000207
Dân tộc Mông nữ 57
Mã sản phẩm: SP000184
Dân tộc Mông nữ 52
Mã sản phẩm: SP000181
Dân tộc Mông nữ đỏ 50
Mã sản phẩm: SP000166
Dân tộc Mông nữ 51
Mã sản phẩm: SP000167
Dân tộc nam Nùng,Tày,Thái
Mã sản phẩm: SP000151
Dân tộc Mông nữ tím 49
Mã sản phẩm: SP000146
Dân tộc Mông nữ ngực ngọn 48
Mã sản phẩm: SP000143
Công nữ 01
Mã sản phẩm: SP000145
Dân tộc Mông nữ vàng 43
Mã sản phẩm: SP000136
Dân tộc Mông nữ vàng 44
Mã sản phẩm: SP000137
Dân tộc Mông nữ xanh coban 45
Mã sản phẩm: SP000138
Dân tộc Mông nữ đen 46
Mã sản phẩm: SP000139
Dân tộc Mông nữ xanh coban 47
Mã sản phẩm: SP000140
Chăm Cung Đình 02
Mã sản phẩm: SP000141
Dân tộc Mông nữ mẫu 38
Mã sản phẩm: SP000114
Dân tộc Mông nữ 37
Mã sản phẩm: SP000112
Dân tộc Dao nữ 05
Mã sản phẩm: SP000105
Dân tộc Dao nữ 04
Mã sản phẩm: SP000104
Dân tộc  Dao nữ 03
Mã sản phẩm: SP000103
Mông nam trắng 05
Mã sản phẩm: SP000097
Mông nam xanh coban 04
Mã sản phẩm: SP000096
Dân tộc Mông nữ đỏ tay lỡ 33
Mã sản phẩm: SP000058
Dân tộc Tày nữ đính đá 11
Mã sản phẩm: SP000059
Dân tộc Tày nữ đính đá 12
Mã sản phẩm: SP000060
Dân tộc Tày nữ đỏ 13
Mã sản phẩm: SP000061
Tày nữ đen 14
Mã sản phẩm: SP000062
Dân tộc Mông nữ 34
Mã sản phẩm: SP000078
Dân tộc Mông nữ mẫu rời 01
Mã sản phẩm: SP000054
Dân tộc Mông nữ mẫu rời 02
Mã sản phẩm: SP000055
Áo dài họa tiết thổ cẩm 05
Mã sản phẩm: SP000041
Dân tộc Mông nữ 23
Mã sản phẩm: MN23
Dân tộc Mông nữ mẫu 26
Mã sản phẩm: MN26
Dân tộc Dao nữ 02
Mã sản phẩm: Daonu02
Dân tộc Dao nam 02
Mã sản phẩm: Daonam02
Dân tộc Thái nữ 10
Mã sản phẩm: Thainu10
Thái nữ 11
Mã sản phẩm: Thainu11
Thái nữ 12
Mã sản phẩm: Thainu12
Quân Đội/ Quân Nhu nam 01
Mã sản phẩm: QDN
Campuchia 01
Mã sản phẩm: CPC01
Dân tộc Mường nữ 01
Mã sản phẩm: MUONGNU01
Dân tộc Tày nữ mẫu 10
Mã sản phẩm: TYN10
Dân tộc Mông nam 03
Mã sản phẩm: MGN03
Dân tộc Mông nữ 24
Mã sản phẩm: MN24
Dân tộc Mông nữ 25
Mã sản phẩm: MN25
Tây Nguyên nữ mẫu 09
Mã sản phẩm: TNGN09
Tây Nguyên nữ 10
Mã sản phẩm: TNGN10
Dân tộc Mông nữ 22
Mã sản phẩm: SP000082
Tây Nguyên nữ  07
Mã sản phẩm: TNGN05
Tây Nguyên nữ 08
Mã sản phẩm: TNGN08
Gile nam nhung đỏ 03
Mã sản phẩm: ghilenam03
Gile nam nhung đen 04
Mã sản phẩm: Gilenam04
Gile nam vải bố 05
Mã sản phẩm: Gilenam05
Gile nam thổ cẩm 06
Mã sản phẩm: Gilenam06
Mông nữ nhung đỏ 19
Mã sản phẩm: mongnu19
Tứ Thân 01
Mã sản phẩm: tuthan01
Mông nữ vàng mẫu 20
Mã sản phẩm: Mongnu20
Dân tộc Mông nữ mẫu 21
Mã sản phẩm: mongnu21
Mông nữ mẫu 19
Mã sản phẩm: Mongnu19
Áo Gilê nam mẫu 03
Mã sản phẩm: Gilenam03
Áo Gilê nam mẫu 01
Mã sản phẩm: Ghilenam01
Áo GiLe nam mẫu 02
Mã sản phẩm: Gilenam02
Mường nữ hồng
Mã sản phẩm: Muong01
Mường nữ mẫu 02
Mã sản phẩm: Muong02
Lô Lô nam mẫu 01
Mã sản phẩm: Lolonam01
Nùng nam mẫu 01
Mã sản phẩm: Nungnam01
Lô Lô nữ mẫu 01
Mã sản phẩm: Lolonu01
Thổ nữ mẫu 01
Mã sản phẩm: Thonu01
Tày nữ 09
Mã sản phẩm: TYN09
Tây Nguyên Full
Mã sản phẩm: Taynguyenfull
Mông nữ mẫu 18
Mã sản phẩm: Mongnu18
Mông nữ mẫu 15
Mã sản phẩm: Mongnu15
Mông nữ mẫu 15
Mã sản phẩm: Mongnu15
Thái nữ 07
Mã sản phẩm: Thainu07
Mông nữ mẫu 16
Mã sản phẩm: Mongnu16
Mông nữ mẫu 17
Mã sản phẩm: Mongnu17
Trang phục dân tộc nam 02
Mã sản phẩm: DT.N02
Trang phục dân tộc nam 03
Mã sản phẩm: DT.N03
Mông nữ mẫu 10
Mã sản phẩm: DT.M10
Mông nữ mẫu 11
Mã sản phẩm: DT.M11
Mông nữ mẫu 12
Mã sản phẩm: DT.M12
Mông nữ mẫu 13
Mã sản phẩm: DT.M13
Mông nữ 04
Mã sản phẩm: DT.M01
Mông nữ 05
Mã sản phẩm: DT.M05
Tày nữ mẫu 07
Mã sản phẩm: TYN07
Tày nữ mẫu 08
Mã sản phẩm: TYN08
Trang phục dân tộc nam 01
Mã sản phẩm: TPDTN01
Thầy Mo Dân Tộc Dao
Mã sản phẩm: TRPDTM
Lào nữ 01
Mã sản phẩm: TRPL01
MÔNG NỮ MẪU 09
Mã sản phẩm: M.N09
Tây Nguyên nữ 06
Mã sản phẩm: TNGN06
Tày Hồng mẫu 05
Mã sản phẩm: TYN05
Tày Tím 06
Mã sản phẩm: TAY06
MÔNG NỮ MÃ 08
Mã sản phẩm: M.N08
MÔNG NỮ MẪU 09
Mã sản phẩm: M.N09
MÔNG NỮ XANH VÀNG
Mã sản phẩm: M.N04
MÔNG NỮ CÁCH ĐIỆU
Mã sản phẩm: M.N05
MÔNG NỮ VÀNG
Mã sản phẩm: M.N08
MÔNG NỮ TRẮNG 54
Mã sản phẩm: SP000171
MÔNG NỮ 03
Mã sản phẩm: SP000082
DT KHỚ MÚ NỮ
Mã sản phẩm: DTKM01
DT MÔNG NỮ 01
Mã sản phẩm: DTM01
Trang Phục Đôi DT Mông
Mã sản phẩm: DTM. NN
Tày nhung đen 04
Mã sản phẩm: TN04
Dân Tộc Nam
Mã sản phẩm: DTNAM
Dân Tộc Nam màu xanh lá cây
Mã sản phẩm: DTNAM01
Dân Tộc Nam Xanh Da Trời
Mã sản phẩm: DTNAM0102
Dân Tộc Nam màu đỏ
Mã sản phẩm: DTNAM03
Dân Tộc Nam Vàng
Mã sản phẩm: DTNV
Mông Vàng Nâu
Mã sản phẩm: DT. M
Mông Trắng Nâu
Mã sản phẩm: DT.MTN
Mông Vàng Vàng
Mã sản phẩm: DTM.VV
Mông Đen Nâu
Mã sản phẩm: DTM. DN
Mông Đen Tím
Mã sản phẩm: DTMDT
DT Tày 03( màu xanh lam)
Mã sản phẩm: TN03
DT. Pà Thẻn
Mã sản phẩm: DT. PT
Mông nữ 55
Mã sản phẩm: SP000182
DT Mông ( Ngũ Sắc )
Mã sản phẩm: M.V NS01
DT Mông ( Đỏ nâu đen)
Mã sản phẩm: M. DND
Dân Tộc Mông ( Đỏ nâu )
Mã sản phẩm: SP000183
Mông nữ đỏ viền tím
Mã sản phẩm: M. DXT
Tày 01( Nhung đen)
Mã sản phẩm: TYN01
Tây Nguyên nữ 01
Mã sản phẩm: TN01
Mường Trắng Đen
Mã sản phẩm: MG2
Lào Nữ
Mã sản phẩm: TPLN
Tây Nguyên nữ 02
Mã sản phẩm: TN02
Thái nữ 02
Mã sản phẩm: TAI02
Mông nam 01
Mã sản phẩm: MGN01
Dao nữ 01
Mã sản phẩm: Daonu01
Dân Tộc Hà Nhì (Xanh )
Mã sản phẩm: DT.HNX
Tày nữ 02 ( đen )
Mã sản phẩm: TN02
Tây Nguyên nữ 03
Mã sản phẩm: TNGN03
Tày nữ màu vàng
Mã sản phẩm: 032ty8
noname
Mã sản phẩm: noname
Tây Nguyên nữ 04
Mã sản phẩm: TNGN04
Dân Tộc Vân Kiều
Mã sản phẩm: DTVK01
noname
Mã sản phẩm: noname
Tây Nguyên nữ 05
Mã sản phẩm: TNGN05
Thái Nữ 03
Mã sản phẩm: TAI03
Thái nữ 04
Mã sản phẩm: TAI05
Dân Tộc Khơ Mú
Mã sản phẩm: DTKM
Dân Tộc Nam Thun Théo
Mã sản phẩm: DT.N01
noname
Mã sản phẩm: noname
Áo Mông Nam ( Xanh)
Mã sản phẩm: DTM. AXN
Áo Ghi Lê Nữ
Mã sản phẩm: AGLN02
 
CÔNG TY TNHH ECL VIỆT NAM - Địa chỉ: Số 01 Đường  An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, TP Hà Nội - Điện thoại: 0968.227.689 - 0868.2626.38   - facebook: SieuThi Trangphucbieudien
Kết nối với chúng tôi
FacebookTwiterGoogleYoutube